Good night in gujarati

Good night in gujarati

Good night in gujarati for whatsaapp. Use this top and popular gujarati good night status to update your whatsaap. Looking for Best Good Night Status Quotes, We are providing Large Collection of Short Good Night Status. This are the Most Famous Handpicked Good Night Whatsapp Status Quotes by us. I hope you liked this collection

Here are the Latest Collections of good night in gujarati for whatsaapp. WhatsApp Status in gujarati or  status for Whatsapp are in huge demand. Good night status in All the desi boys and girls are looking for good night status especially New Good night status in gujarati for whatsaapp and Facebook

Select Status language   *સાંજે કરમાય જવાના* એ ખબર જ છે ફુલને , તો ય *રોજ સવારે હસતાં હસતાં ખીલે* છે. બસ, *એનુ જ નામ જીંદગી*... 🍁₲๑๑d ℳorning🍁   


#Night Status    #GUJARATI   *ઈશ્વરે બનાવેલ આ સૃષ્ટી* *ખજાનાથી ભરેલી છે* *પણ ચોકીદાર એકપણ નથી,* *સિસ્ટમ જ એવી ગોઠવી કે આ દુનિયામાં* *અબજો માણસો જન્મે અને મૃત્યુ પામે* *પણ કોઈ અહીંયાથી* *એક સળી પણ લઈ જઈ શકે નહીં ,* *ખાલી હાથે આવે અને ખાલી હાથે જાય* 🍁₲๑๑d ℳorning🍁   


#Night Status    #GUJARATI   *ખુશી માટે ઘણું બધું ભેગું કરવું પડે છે.*. *એવી આપણી સમજ છે...* *પણ હકીકતમા...* *ખુશી માટે તો ઘણું બધું જતું કરવું પડે છે...* *Good Morning*   


#Night Status    #GUJARATI   ઉદાસ રહેતા લોકોનું "હાસ્ય" સૌથી સુંદર હોય છે..... ...અને જો એ હાસ્ય તમારા થકી હોય તો તમે દુનિયા ના શ્રેષ્ઠવ્યક્તિ છો... 🙏🌞 good morning 🌞   


#Night Status    #GUJARATI


> https://statustags.com">

   ડિગ્રીઓ ફક્ત તમે ચૂકવેલ ફીની રીસીપ્ટ છે, તમારો વ્યવહાર જ તમારી સાચી શિક્ષા પ્રદર્શિત કરે છે.. જય શ્રી કૃષ્ણ ₲๑๑d ℳ๑®ทïทg..😊   


#Night Status    #GUJARATI